Spreekwoord of gezegde

Omschrijving

Het thema voor deze avond is: spreekwoord of gezegde. De ingeleverde foto's worden besproken door Liset van den Hoek.