Info

Onze club

Fotoworkshop De Ronde Venen is in 1998 opgericht door Peter Turner om mensen met belangstelling voor fotografie te helpen hun werk te verbeteren, hun belangstelling te verbreden en het plezier in hun hobby te vergroten. De camera eens wat vaker ter hand te nemen en trachten elkaar op een vriendelijke manier van (opbouwende) kritiek te voorzien.

Voor beginners is er hulp en aanmoediging van de meer ervaren leden, terwijl voor gevorderden de uitdaging is het werk meer uit te diepen. We leren door elkaars foto’s kritisch te vergelijken en te bespreken. Ook het kijken naar het fotowerk van bezoekende experts is leerzaam en werkt stimulerend. Op onze homepagina staat een overzicht van fotovrienden, die door de loop der jaren hun expertise met ons hebben gedeeld en velen van hen volgen ons regelmatig op onze website en facebook.

Elke maand is er een nieuw thema. Deze thema’s worden door de leden aangedragen en aan het eind van het seizoen wordt er gestemd welke onderwerpen in het nieuwe seizoen op het programma komen. Kijk voor de onderwerpen op de pagina "activiteiten".

Wij organiseren jaarlijks circa 14 clubavonden vanaf september tot begin juni met daarnaast verschillende fotosafari’s, workshops of studieavonden. De club- of studieavonden worden gehouden in het Dorpscentrum “De Willisstee” , Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis.

Voor de presentatie van je fotowerk op een thema-avond zorg je voor een foto met de maximale maat van 200x300mm geplaatst in een zwarte passe-partout in de maat van 400x500mm. Deze maat past in onze fotolijsten die wij als fotoclub beschikbaar stellen. De gepresenteerde foto’s exposeren wij in de Gemeente De Ronde Venen. Wij hebben verschillende locaties waar wij permanent of met toerbeurt ons werk tonen, te weten;

Gezondheidscentrum Croonstadtlaan: hier wordt door ons permanent geëxposeerd.

Bibliotheek Mijdrecht: hier wordt door ons permanent geëxposeerd, waar wij eenmaal per jaar onze kennis delen als fotoclub door het maken van een fotoserie gericht op het thema van de Kinderboekenweek. Dit als tegenprestatie voor het gratis exposeren van ons fotowerk.

Medisch Centrum Hofland: hier wordt permanent door één of meerdere leden van onze vereniging geëxposeerd met fotoseries naar eigen keuze.

Het Piet Mondriaangebouw: in Abcoude waar wij om toerbeurt exposeren met andere exposanten.

De Veenhartkerk: Deze kerk staat in Mijdrecht. Op verzoek van het kerkbestuur en de werkgroep van de kerk die de thema’s samenstelt maken wij een fotoserie. Als tegenprestatie mogen wij onze gemaakte fotoserie gedurende een maand in de kerk exposeren. Dit doen wij maximaal tweemaal per jaar.

Tuincentrum de Huifkar: hier wordt door ons permanent geëxposeerd.

 

De doelstelling is dan ook: meer fotograferen om je fotowerk te verbeteren.

De opzet is dat iedereen - goed of minder goed, beginner of gevorderde - bijdraagt op gelijke basis. Er is veel te leren van wat niet goed is in een foto als van wat er wel goed aan is.

Door veel te kijken op websites van vakfotografen kunt u veel opsteken van hun werk, dit wordt door ons als vereniging dan ook aangemoedigd. Zie ook de links op onze homepagina hoe onze fotovrienden hun werk presenteren. Wij hebben als fotoclub met vele van hun een bijzonder goed contact met name om onze kwaliteit te verhogen. Een en ander is in onze vereniging uitgegroeid tot betere resultaten waardoor het plezier in fotowerk is toegenomen.

 

Fotosafari's

Vier keer per seizoen gaan we met een aantal leden op fotosafari op een nader uitgezochte locatie. De bedoeling hiervan is hoe onze fotografen hun kijk op fototechnisch gebied ten uitvoer brengen. Deze fotosafari wordt qua route en bezienswaardigheden uitgezet om de leden op fotogebied hun creativiteit in alle vrijheid zelf te laten bepalen. Daarna worden de gemaakte foto’s met elkaar besproken en voorzien van opbouwende kritiek. Hierna kunnen de leden, waar nodig, nog iets aan hun foto’s aanpassen in “Lightroom” of “Photoshop”, waarna er een presentatiefilm wordt gemaakt. Deze presentatiefilm wordt op een clubavond gepresenteerd aan de clubleden die deze keer niet mee zijn geweest.

De groep bestaat maximaal uit acht personen. Als de groep te groot wordt, wordt zo nodig een tweede datum vastgesteld om een ieder toch maar de kans te geven om mee te gaan. De uitgewerkte locaties zijn van brede zin, zoals oude stadscentra, nieuwbouwwijken, straat- en nachtfotografie, natuurgebieden of een nader te bepalen thema. Het hoofddoel is dat iedere fotograaf op zijn of haar manier zoekt naar een onderwerp en/of doel. Tevens staat voorop dat we elkaar motiveren en helpen waar nodig om tot beter fotowerk te komen waardoor het plezier in fotografie nog meer zal gaan toenemen.

 

Contributie

De contributie moet na het vaststellen in de Algemene Ledenvergadering (AVL) direct na het ontvangst van de rekening overgemaakt worden aan de penningmeester. Voor dit komende seizoen is de contributie bepaald op € 50,-. Daarnaast is een eenmalig bedrag verschuldigd van € 20,- voor de aanschaf van fotolijsten e.d. Deze fotolijsten worden gebruikt bij het exposeren van de foto’s op bovengenoemde locaties.

 

Wilt u lid worden of meer informatie krijgen?

Hebben wij uw belangstelling voor onze fotoclub vergroot? Informeer u dan bij onze secretaris. Als u lid wilt worden kunt gebruik maken van het online inschrijfformulier op de contact-pagina op deze website.

 

Sfeerproeven

Wilt u een clubavond bijwonen om de “sfeer te proeven” bij onze fotoclub dan kunt u contact opnemen en met de secretaris overleggen. U kunt maximaal twee clubavonden kosteloos bijwonen. Het is voor u helaas niet mogelijk om op die avonden foto’s in te leveren, het is louter bedoeld om de sfeer te proeven in onze vereniging. U mag natuurlijk wel uw opbouwende kritiek geven op de gemaakte foto’s die op die avond worden besproken. Daarna zien wij u hopelijk terug als een gemotiveerd lid van onze vereniging.

Wij, bestuur en leden, garanderen u dan veel fotoplezier tijdens uw lidmaatschap!

Documenten