Structuur

Omschrijving

Wikipedia: Structuur is de manier waarop iets in elkaar zit, waarop elementen van een verzameling samenhangen. Niet alle verzamelingen hoeven geheel of gedeeltelijk samenhangend te zijn, maar in een structuur is er een verband tussen alle elementen. Dat verband wordt bepaald door relaties tussen elementen onderling. Niet alle dingen hoeven daarbij met elk afzonderlijk element verbonden te zijn, het kan wel, maar hoeft niet. Voorbeelden: de binnenkant van fruit, een gemetselde muur, elektriciteitsmasten waarvan de draden met elkaar zijn verbonden, etcetera.