Corona

Omschrijving

Onze samenleving is behoorlijk veranderd sinds de komst van het coronavirus. Maak een foto die iets laat zien van de bijzondere tijd waarin we nu leven.