Macro

Omschrijving

Op 15 oktober ontvangen wij Pieter van Dijk als spreker over het thema 'Macro'. https://www.p-visie.nl/macro/ Onder macrofotografie wordt verstaan: Macrofotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen, dieren, planten of voorwerpen, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn. We spreken van macrofotografie wanneer de vergroting groter of gelijk is aan één (bron: Wikipedia).